Tilsynsrapport - Bærum kommune

Tilsynet ble gjennomført i perioden 16.09.2022 - 14.12.2022 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.01.2023

Statsforvalteren har gjennom tilsynet undersøkt om Bærum kommune sikrer differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk i tråd med integreringsloven. I tillegg har vi undersøkt om kommunen fatter enkeltvedtak i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

Tilsynet er basert på skriftlig dokumentasjon fra kommunen, og konklusjonen i rapporten er derfor kun et uttrykk for hva vi har sett gjennom denne dokumentasjonen