Informasjonsbrev om tolkeloven

Tolkeloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, forplikter offentlige tjenesteytere til å bruke tolk ved språkbarrierer.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.06.2022

Loven skal bidra til å sikre rettsikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk. Offentlige organer plikter å benytte kvalifisert tolk når de skal benytte tolk. Dette for å styrke kvaliteten på tolkeoppdrag som utføres i offentlig sektor. Loven skal også bidra til å sikre at tolker holder en faglig forsvarlig standard.

 

Informasjonsbrev om tolkeloven fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ligger i sidemenyen under dokumenter. I brevet orienterer IMDi om loven og de krav den stiller til offentlige organer.