Støtteordninger til lærere som trenger videreutdanning i norsk som andrespråk

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven skal ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. HK-dir tilbyr to støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å innfri dette kompetansekravet.

Publisert 21.09.2023

Les mer om støtteordningene og søk om tilskudd på HK-dir sin side her: Stipend- og vikarordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk - Vår 2024

Søknadsfrist: 16. oktober 2023