Søk tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage

Bydeler, kommuner, barnehager, frivillige lag og organisasjoner kan nå søke midler for å tilby vanntilvenning og svømmeopplæring til barn i alderen fire til seks år.  Søknadsfrist er 15. november.

Publisert 12.09.2023

Det er kunnskapsdepartementet som deler ut tilskudd for å stimulere til ekstra innsats for å styrke barn svømmeferdigheter.

Les mer: Tilskudd 2023 til svømmeopplæring for barn i barnehage