Nytt til barnehage- og skolestart høsten 2023

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage, SFO og skole som gjelder fra oppstart av nytt barnehage- og skoleår høsten 2023.

Publisert 08.08.2023

Nytt for barnehage og skole

Revidert veileder i beredskapsplanlegging

Alle barnehager og skoler skal lage planer for å forebygge og håndtere alvorlige hendelser.

Her finner du Udir sin reviderte veileder.

Nytt for barnehage

Gratis barnehage for tredje barn

Fra 1. august blir barnehagen gratis fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig.

Les mer om moderasjonsordninger i barnehage.

E-læring: barnehagefaglig grunnkompetanse

I slutten av august lanserer Udir et interaktivt e-læringstilbud til assistenter og andre ansatte i barnehager. Tilbudet er gratis og er lett tilgjegelig fra både mobiltelefon og datamaskin.

Les mer om e-læringstilbudet.

Nytt for SFO

Innføring av 12 timer gratis SFO

Fra 1. august ble det innført gratis skolefritidsordning for elever på både 1. og 2. årstrinn. 

Les mer om moderasjonsordninger i SFO.

Nytt for skole

Har du elever fra Ukraina med behov for tospråklig opplæring i grunnleggende norsk?

Nå kan skolen din søke om å få være med i «Fleksibel opplæring på ukrainsk». Dette er et tilbud til elever som har rett til særskilt språkopplæring og som har behov for grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk. Tilbudet er for elever fra 5.–7. trinn, 8.–10. trinn og til elever som går i videregående opplæring.

Søknadsfristen er 16. august.

Les mer om tilbudet og søk om plass her.

Læremidler oversatt til ukrainsk

Her finner du pedagogisk barnehagemateriell og læremidler for alle skoletrinn og voksenopplæring oversatt til ukrainsk. Materiellet er gratis og tilgjengelig ut skoleåret 2025–2026.