Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere – skoleåret 2023–2024

Kommuner og private grunnskoler godkjent etter lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) kan søke om dette tilskuddet. Søknadsfrist: 22. september 2023.

Publisert 09.08.2023

Tilskuddet skal bidra til at nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen får veiledning av god kvalitet slik at flere får en god overgang fra utdanning til yrke og blir værende i skolen.

Kommuner og private grunnskoler godkjent etter lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) kan søke om dette tilskuddet.

Her finner du mer informasjon om tilskuddet og lenken til søknadsskjemaet for skoleåret 2023–2024: Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere

Fristen for å søke om tilskuddet er 22. september 2023.