Eksamen: Oppdatert informasjon for privatister berørt av innloggingsproblemer 22. mai

Utdanningsdirektoratet presiserer at alle privatister som ble berørt av innloggingsproblemer 22. mai får ta eksamen gratis til høsten.

Publisert 07.06.2023

Alle privatister som ble berørt av innloggingsproblemene 22. mai får dekket utgifter til ny eksamen høsten 2023. Dette gjelder også privatister som gjennomførte andre eksamener uten innloggingsproblemer samme dato, men som ble forstyrret grunnet at de satt i samme rom som de med innloggingsproblemer.

Du finner oppdatert informasjon om dette på Udir sin nettside her.