Lone Merethe Solheim er konstituert som fylkesmann i Rogaland

– Med solid leiarerfaring frå fleire av fagavdelingane i embetet, utpeikte Solheim seg som den beste kandidaten til å leia embetet dei neste åra, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.03.2019

Bent Høie blei i statsråd 26. oktober 2018 utnemnt til fylkesmann i Rogaland. Høie tiltrer embetet etter at han går av som stortingsrepresentant hausten 2021. Lone Merethe Solheim er konstituert som fylkesmann fram til Høie tiltrer. 

Avdelingsdirektør i dag

Lone Merethe Solheim er 54 år. Ho er i dag avdelingsdirektør i samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga hos Fylkesmannen i Rogaland.

Ho har juridisk embetseksamen frå Universitetet i Oslo. Solheim har arbeidd hos Fylkesmannen i Rogaland sidan 2002. Den gongen kom ho til Fylkeslegen i Rogaland frå Fylkesskattekontoret. Fylkeslegen blei seinare ein del av fylkesmannsembetet.

Brei erfaring frå Fylkesmannen i Rogaland

Solheim har vore assisterande direktør i helse- og sosialavdelinga. I 2012 blei ho tilsett som avdelingsdirektør i samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga. Hausten 2018 var ho ein liten tur innom den nyoppretta Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, men kom relativt raskt tilbake til avdelingsdirektørjobben hos Fylkesmannen.

Frå Tjøme i Vestfold

Solheim vaks opp på Tjøme i Vestfold, men flytta til Stavanger i 1988. Ho er gift og har tre barn.

Begynner før sommarferien

Endeleg dato for når ho tar over etter fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa er ikkje avklart, men det blir før sommarferien ein gong. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.