Jehovas Vitner taper registrering som trossamfunn.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har besluttet å trekke tilbake Jehovas Vitners registrering som trossamfunn etter trossamfunnsloven.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.12.2022

Vi sendte et varsel til Jehovas Vitner om mulig tap av registrering 25. oktober i år. I varselet ba vi om en tilbakemelding på om de ønsket å rette opp i forholdene som ledet til nekting av statstilskudd. Samfunnet har ikke ønsket å rette opp i forholdene som medførte nekting av statstilskudd i 2021, og de gir utrykk for at de fortsatt er uenige i vedtaket om nekting av tilskudd.

Tidligere i år ble Jehovas Vitner nektet statstilskudd for 2021 på grunn av brudd på trossamfunnsloven. Etter vår vurdering krenker trossamfunnet medlemmenes rett til fri utmelding. Vi mener dette krenker medlemmenes rett til religionsfrihet. Vi mener også og at de krenker barns rettigheter ved at de åpner for å ekskludere døpte mindreårige, og ved å oppfordre medlemmer til å sosialt isolere barn som ikke følger trossamfunnets regler.

Etter trossamfunnsloven kan et samfunn få sin registrering trukket tilbake dersom de bryter lovens bestemmelser. Vi har kommet til at Jehovas Vitner krenker medlemmenes rett til fri utmelding av trossamfunn og at de krenker barns rettigheter. På denne bakgrunnen har vi kommet til at samfunnet ikke kan være registrert etter trossamfunnsloven. Dette mener vi samsvarer med trossamfunnslovens bestemmelser.

Tap av registrering medfører at samfunnet ikke lengre har rett til å fremme krav om statlig tilskudd. Det medfører også at samfunnet mister vigselsmyndighet. De står likevel fritt til å utøve sin religion og sine aktiviteter uavhengig av en offentlig registering da trossamfunnsloven i all hovedsak er en tilskuddslov.

Vedtaket finner du i høyremarg på denne siden.