H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit skal til Lillestrøm bibliotek

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen
Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Litteraturseminaret «Jeg er ikke din…!» onsdag 31. august 2022 kl. 18:00.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.08.2022

I uke 35 åpner Kulturkvartalene og  det nye biblioteket i Lillestrøm dørene, og byr på en åpningsuke full av spennende arrangementer for alle aldre. 

Onsdag 31. august har Lillestrømbibliotekene invitert Kronprinsessen til å være til stede på en samtale mellom forfatterne Jan Grue, Abid Raja og Ella Marie Hætta. Lisa Tønne vil være ordstyrer og temaet vil være representasjonsrollen, vekten av andres forventninger til deg og litteraturen som «redningsplanke». Disse tre forfatterne har markert seg kraftig de siste årene med å dele egen sårbarhet og tanker rundt ikke å være god nok. 

Lillestrømbibliotekene ønsker å peke på rollen andres forventninger spiller i å begrense oss, behovet vi som mennesker har om å høre til i en gruppe, og sårheten ved ikke å føle seg inkludert. Vi ønsker også å belyse hvordan litteratur kan gjøre at vi ser både innover og utover oss selv- og fellesskapet man kan føle ved å oppdage at man ikke er alene om å tenke disse tankene. 

Akkreditering:

Presse som ønsker å dekke Kronprinsessen besøk, må søke om akkreditering til Statsforvalteren ved Kari Øyen Gay innen tirsdag 30 august kl. 15:00: kari@statsforvalteren.no

Fremmøte kl. 17:45:

Lillestrøm bibliotek, 
Kirkegata 14, 2000 Lillestrøm

Kontaktpersoner:

Det legges opp til følgende presseprogram: 

  • Skedsmo Young Voices står ved hovedinngangen og stiller med barnekor og blomsterpike. De underholder før Kronprinsessen kommer. Koret synger én sang i det Kronprinsessen går ut av bilen. Ansvarlig: Korleder Marit Svarliaunet. 
  • Fotopunkt
    Kronprinsessen ankommer
    og ønskes velkommen ved bilen av:

Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland 
Ordfører Jørgen Vik 
Politimester Ida Melbo Øystese  

Blomsterbarn fra Skedsmo Young Voices Voices Hun heter Leonora Sedlak og er 11 år.  

Biblioteksjef Sølvi Tellefsen ønsker velkommen utenfor inngangen

  • Fotopunkt
    Program:

Ragnhild Malfang, seksjonsleder Lillestrømbibliotekene  ønsker velkommen og gir ordet til ordstyrer Lisa Tønne 
Innledning ved Jan Grue 
Innledning ved Abid Raja 
Innledning ved Ella Marie Hætta 
Lisa Tønne styrer samtalen med forfatterne  

Ragnhild Malfang, seksjonsleder i Lillestrømsbibliotekene takker Kronprinsessen, ordstyrer og forfatterne og informerer om boksignering i etterkant av seminaret. 

  • Fotopunk

Avreise kl. 19:25: 
Vertskapet ved biblioteksjefen ledsager Kronprinsessen og hennes følge ut av bygningen. 

Vertskapet ved biblioteksjefen ledsager Kronprinsessen og hennes følge ut av bygningen. Ordføreren ledsager Kronprinsessen til bilen. 

De andre i det offisielle følget står ved bilen og takker for besøket. 
Politimester Ida Melbo Øystese 
Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland