Vær forberedt!

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) lanserer Egenberedskapsuka 28.oktober- 3. november. Målet er en godt forberedt befolkning ved en eventuell krise. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.10.2019

DSB ønsker en årlig, landsomfattende kampanjeuke med informasjon og aktiviteter om egenberedskap. Beredskapsuka har som mål å øke befolkningens kunnskap og bevissthet om egenberedskap, slik at flere gjør fornuftige forberedelser. Fylkesmannen i Oslo og Viken følger opp dette viktige arbeidet.

Viktig tema

- Vi har hatt egenberedskap som tema på beredskapskonferanser med kommunene. Målet er at kommunene gjør innbyggerne forberedt på eventuelle hendelser som innebærer at strøm og vann kan bli borte noen dager, eller om du på grunn av været blir isolert i flere dager. Det gjelder å gjøre hver enkelt i stand til å ta vare på seg og sine i slike situasjoner, sier fagleder samfunnssikkerhet og beredskap ved Fylkesmannen i Oslo og Viken, Geir Henning Hollup.

DSBs kampanje om egenberedskap gir kommunene et godt grunnlag å jobbe videre med. Det er lagt til rette for enkle og praktiske råd om hva som er viktig å ha i orden. Kommunene får tilbud om å benytte brosjyrer og annet kampanjemateriell for å informere innbyggerne på en god måte.

Bakgrunn

Høsten 2018 ble kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" lansert av DSB. Hovedbudskapet er at alle bør tenke gjennom hvilke hendelser og ulykker som kan skje, og planlegge for å kunne ta vare på seg selv og de rundt seg i minst tre døgn ved bortfall av kritisk infrastruktur.

Kampanjemateriell og annen informasjon finner du på DSB sine nettsider om egenberedskap og beredskap i hjemmet.

I forbindelse med kampanjen ble det blant annet utarbeidet en brosjyre som ble distribuert til alle landets husstander i desember, podcast i samarbeid med NRK, presseoppslag og nettbasert informasjon.