Evaluering av den geografiske inndelinga vår

Regjeringa legg opp til endringar i fylkesstrukturen og vil oppløyse tvangssamanslegne fylkeskommunar som sender søknad etter vedtak i fylkestinget. Også den geografiske strukturen til statsforvaltaren blir vurdert.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.02.2022

Det er tre år sidan 16 embete vart til 10 embete. Samstundes, i januar 2019, vart Statsforvaltarens fellestenester etablert. No er fleire fylke i ein prosess som kan føre til endringar i fylkesinndelinga, og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram ønskjer ei evaluering av statsforvaltarstrukturen. Han legg særleg vekt på å få fram erfaringar hjå kommunane.

Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som har fått i oppdrag å evaluere den geografiske inndelinga av statsforvaltaren. Evalueringa skal vere klar innan oktober 2022. 

Les meir i pressemeldinga frå Kommunal- og distriktsdepartementet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.