Oppdrag i samband med asylsituasjonen

Fylkesmennene og DSB har fått hasteoppdrag i samband med asylsituasjonen. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.11.2015

Oppgåva med å ta i mot, busette og integrere flyktningar i stort omfang er krevjande for utlendingsforvaltninga og for kommunane. Mange delar av samfunnet må stille opp. Situasjonen krev at lokale, regionale og nasjonale aktørar samarbeider og samordnar på ein god måte. 

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) og alle fylkesmennene har fått eigne hasteoppdrag i samband med asylsituasjonen. Fylkesmennene skal mellom anna bidra til å koordinere alle avklaringar mellom kommunane og sektorstyresmaktene. Det vil seie at kommunikasjon mellom kommunane og sentrale styresmakter som hovudregel skal handterast av Fylkesmannen. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.