Kompetanseutvikling i landbruket

Faglige og økonomiske organisasjoner i landbruket og utdanningsinstitusjoner kan søke om KIL-midler. Søknadsfristen er 31.12.2015. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.11.2015

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) skal bidra til kompetanseutvikling for yrkesutøvere i landbruket eller i landbruksbaserte næringer.

Fra KIL kan det gis støtte til utvikling av alt fra konkrete enkeltstående kurs og kompetansetiltak, til utvikling av fagskoletilbud og studiegivende kurstilbud på høyskolenivå. Videreutvikling av eksisterende kompetansegivende tilbud kan også støttes. Hovedmålgruppen for tilbudet må være yrkesutøvere i landbruket eller i landbruksbasert næring. Det legges vekt på at prosjektene har stor nytteverdi for mange og at de holder et høyt faglig nivå.

Hvem kan søke?

Faglige og økonomiske organisasjoner i landbruket og utdanningsinstitusjoner kan søke om KIL-midler.

Søknadsfrist

KIL-midlene tildeles etter søknad en gang årlig. For KIL-tildelingen i 2016 er søknadsfristen satt til 31.12.2015.

Viktige områder i 2016

I 2016 ser vi gjerne søknader innenfor følgende områder:
- kvalitet og økonomi i landbruksproduksjonene
- gründerskap – utvikling av gården/gartneriet som bedrift
- etterutdanning, nettverksbygging og rekruttering
- miljø og klima

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.