Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Hvordan levere klage på helsetjenester?

Klage på helsetjenester og helsepersonell kan sendes elektronisk som sikker melding til Fylkesmannen eller i vanlig post.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 03.10.2017

Fylkesmannen ber om at klagen ikke sendes som vanlig epost, da dette i prinsippet er et åpent medium og en klage vil ofte inneholde private og sensitive opplysninger. På vår nettside har vi en knapp på høyre side i menyen som er merket "sikker melding". Her kan du logge deg på med ID-porten og legge inn klagen som et elektronisk brev hvis du ønsker det. Ellers anbefaler vi å bruke vanlig post.

Rettigheter og klagemuligheter som gjelder helse- og omsorgstjenester  
Helsetilsynets nettside finner du en oversikt over mulighetene for å klage på helse- og omsorgstjenester og hvordan klager blir behandlet.