Mánáidgárdi ja oahpahus

Mánáin ja nuorain lea vuoigatvuohta buori fálaldahkii mii doarju ovdáneami ja oahppama  mánáidgárdeagis gitta dassái go sii leat čađahan golmma jagi joatkkaoahpahusa.

  • Gielddain lea geatnegasvuohta fállat mánáidgárdesaji mánáide, geat eai leat vel skuvlageatnegasvuođa agis, nu guhká go mánná ássá gielddas. Mánná sáhttá oažžut saji gieldda mánáidgárddis dahje earáid lágidan mánáidgárddis.
  • Mánáin ja nuorain lea geatnegasvuohta ja vuoigatvuohta logi jagi vuođđoskuvlaoahpahussii dan rájes go sii devdet guhtta jagi, ja sis lea vuoigatvuohta oažžut skuvlejumi ruhtaduvvot almmolaš ruđain. Gielddain lea ovddasvástádus vuođđoskuvlaoahpahusas.
  • 16 – 19 –jahkásaš nuorain lea vuoigatvuođa joatkkaoahpahussii, mii ruhtaduvvo almmolaš ruđain. Fylkkagielddain lea ovddasvástádus joatkkaskuvllaid oahpahusas. 

Fylkkamánni goziha ja meannuda váidalusaid

Fylkkamánni neavvu ja goziha mánáidgárddiid ja skuvllaid eaiggádiid oahpahuslága, priváhtaskuvlalága ja mánáidgárdelága vuođul ja daidda gullevaš láhkaásahusaid vuođul. Fylkkamánni lea maid váidalaninstánsa, gosa váidalit dán suorggi ovttaskas mearrádusaid.

Skuvllaid ja mánáidgárddiid doarjagat

Skuvla- dahje mánáidgárdeeaiggádis ja gielddas dat lea dábálaččat vuoigatvuohta oažžut almmolaš doarjaga. Fylkkamánnái gullá gozihit, váidalit ja čuovvulit dakkár doarjagiid.

Vis mer


Flere nyheter Få nyhetsvarsel