Olgoriikka oahppu

Norgga olgoriikka skuvllat

Norgga olgoriikka vuođđoskuvllat sáhttet ohcat dohkkeheami priváhtaskuvlalága vuođul. Oslo ja Akershusa fylkkamánni neahttasiidduin gávnnat dohkkehuvvon vuođđoskuvllaid ja joatkkaskuvllaid čujuhusaid. Eurohpás, Afrihkás, Ásiás ja Mátta-Amerihkás leat dohkkehuvvon skuvllat. Oahpahusdirektoráhtta lea gozihaneiseváldi ja máksá dohkkehuvvon skuvllaide doarjaga. 

Norgga olgoriikka skuvllaid PP-bálvalus

Ohppiin lea priváhtaskuvlalága vuođul vuoigatvuohta spesiálaoahpahussii ja pedagogalaš-psykologalaš bálvalussii. Oslo ja Akershus fylkkamánni fuolaha bálvalusas ja Oahpahusdirektoráhtta lea váidalaninstánsa. Olgoriikka PP-bálvalus fállojuvvo sihke vuođđoskuvllaid ja joatkkaoahpahus ohppiide. Mánáin, geaidda oahpahusgeatnegasvuohta ii vel guoskka (ovdaskuvlaahkásaččain) ii leat lágas nannejuvvon vuoigatvuohta pedagogalaš-psykologalaš bálvalussii.

Oslo ja Akershus fylkkamánni neahttasiidduin gávnnat eanet dieđuid olgoriikka PP-bálvalusa birra.  

Relevánta liŋkkat:

 

Stipeanda- ja doarjjaortnegat olgoriikkas studeremii

Don sáhtát oažžut erenoamáš doarjaga jos válddát joatkkaoahpahusa olgoriikkas. FIVAI:s (Vest-Agdera fylkkamánni riikkaidgaskasaš ossodagas) leat máŋga ortnega, maid Vest-Agdera fylkkamánni hálddaša.

Don sáhtát ohcat FIVAI oahpuide ja ohcat doarjjaortnegiid doarjagiid gos dal ásažat riikkas.

Vis mer