Langesundstangen naturreservat

Langesundstangen naturreservat.
Langesundstangen naturreservat. Foto: Trond Eirik Silsand.

Langesundstangen ligger sør for Langesund sentrum i Bamble. Området er kystnært, og i reservatet finner en blant annet naturtyper som er knyttet til saltvann og saltvannspåvirkede miljøer (havstrand). Langesundstangen naturreservat har betydning for bevaring av flere sjeldne og trua arter av bl.a. karplanter, lav og insekter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Langesundstangen er fredet for å bevare et område som er viktig for å forstå Oslofeltets fossilførende bergarter samt et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding