Gravplassmyndighet

Oppdatert 22.03.2022

Statsforvalteren er regional gravplassmyndighet fra 1. januar 2021. Oppgavene for hele landet er samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Stortinget har vedtatt ny lov om tro og livssyn og revideringer i gravplassloven.

Med den nye loven er oppgavene til Statsforvalteren:

  • saksbehandling etter gravplassloven og gravplassforskriften, som godkjenning av gravplassplaner og lokale vedtekter for gravplasser
  • gi innspill til arealplaner som omfatter gravplassar 
  • klagebehandling
  • veilede lokale gravplassmyndigheter om gravplassloven og gravplassforskriften

Gravplassveilederen er laget for å hjelpe instanser med myndighet innen kremasjon, gravferd og gravplass. 

På nettsiden til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark finner du mer informasjon, nyhetssaker og ressursdokumenter. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.