Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Gravplassmyndighet

Statsforvalteren er regional gravplassmyndighet fra 1. januar 2021. Oppgavene for hele landet er samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Bakgrunnen for endringen er at Stortinget har vedtatt ny lov om tro og livssyn og revideringer i gravplassloven.

Oppgavene til Statsforvalteren:

  • saksbehandling etter gravplassloven og gravplassforskriften, som godkjenning av gravplassplaner og lokale vedtekter for gravplasser
  • innspill til arealplaner som omfatter gravplassar 
  • klagebehandling

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark rettleiar lokale gravplassmyndigheter om gravplassloven og gravplassforskriften.

Gravplassveilederen er laget for å hjelpe instanser med myndighet innen kremasjon, gravferd og gravplass. 

Kontaktpersoner

Stilling Navn Telefon E-post
Fagsjef Åse Skrøvset 33 37 23 26/
958 78 444
asskr@statsforvalteren.no
Seniorrådgiver Kristian Døvik 33 37 23 27 krdov@statsforvalteren.no
Seniorrådgiver Tove Frøvoll Thoresen 33 37 23 28 tofth@statsforvalteren.no
Rådgiver Erik Hynne 33 37 23 25 erhyn@statforvalteren.no
Rådgiver Hege Johansen 33 37 23 29 heajo@statsforvalteren.no

Vis mer