Universála hábmen

Universála hábmemiin mii oaivvildit, ahte álbmoga várás ráhkaduvvon buktagiid, dáluid ja olgoareálaid galgá hábmet dan láhkai, ahte váldočovdosa sáhttet geavahit nu ollugat go vejolaš. Universála hábmen galgá ovddidit dan, ahte buohkat sáhttet oassálastit min servodahkii ovttaárvosažžan. Dat ii guoskka dušše doaibmavádjegiidda, muhto maiddái ovdamearkka dihte bearrašiidda, maid mánná lea vovnnain, ja vuorrasiidda.

Universála hábmemiin ovdanbuktit servodaga árvvuid ovttadássásašvuođa ja olaheami hárrái, ja višuvdnan lea, ahte Norga livččii universála vugiin hábmejuvvon ovdal 2025.

Universála hábmen nannejuvvo máŋgga lágas

Universála hábmen lea strategiija, mii gáibida ovttasbargat fágarájáid rastá plánemiin, dan oktavuođas go geavaheaddjit leat mielde váikkuheamen, geavatlaš čađahemiin ja doaimmaid árvvoštallamiin. Universála hábmen nannejuvvo ja sihkkarastojuvvo maid máŋgga lágas ja láhkaásahusas, earret eará lágas, mii válddahallá vealaheami ja dan ahte áššit leat olámuttos ja plána- ja huksenlágas.

Fylkkamánni doaimmat

Fylkkamánni čuovvula stáhta áŋgiruššamiid dan láhkai, ahte dat fuolaha ahte universála hábmen váldojuvvo vuhtii guovlluid ja gielddaid plánain. Fylkkamánni maid rávve ja bagada guovlluid ja gielddaid dási ovttasbargiid, eaktodáhtolaš servviid, organisašuvnnaid ja geavaheaddjijoavkkuid universála hábmema hárrái.

Vis mer