Regionale miljøkrav i Oslo, Akershus og Østfold

Fire forskrifter setter spesielle krav til miljøtiltak i jordbruket i Oslo, Akershus og Østfold. Det er viktig at bønder som driver jordbruksdrift i disse områdene setter seg godt inn i reglene som gjelder, slik at en oppfyller de krav som ligger i forskriftene.

Kart over prioriterte områder for miljøtilskudd og prioriterte områder med regionale miljøkrav

Samles i en forskrift før 2020

De fire eksisterende forskriftene vil samles i en ny forskrift for Regionale miljøkrav i Oslo, Akershus og Østfold. Det er en egen prosess på dette. Ikraftsettingsdato for områder som allerede har regionale miljøkrav vil bli 1.1.2020, mens eventuelle nye områder vil bli omfattet av nytt regelverk fra tidligst 1.1.2021.

Les mer i Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019-2022.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.01.2020

Status regionale miljøkrav

De regionale miljøkravene har vært på høring. Vi har fått mange gode høringsinnspill og er straks klare til å kunngjøre forskrift om miljøkrav på lovdata.


Publisert 09.07.2019

Høring: Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold

Høringsfristen er 15. november 2019.