Regionalt miljøtilskudd

Geiter på beite, humle og blomsten rødknapp. Hånd med jord full av meitemark.
Geiter på beite i Leveld i Ål og humle på rødknapp. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken. Meitemark i jord. Foto: Norsk landbruksrådgiving Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken / Norsk landbruksrådgiving.

Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. 

Det regionale miljøprogrammet beskriver utfordringer vi ser knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, avrenning til vann, utslipp til luft, plantevern, jord og jordhelse og klimarådgiving i Oslo og Viken. Det inneholder også målsettinger for å møte disse utfordringene og gir føringer for hvordan vi skal målrette tilskudd til ulike miljøtiltaksordninger. Blant annet for regionale miljøtilskudd. Her finner du vårt regionale miljøprogram for perioden 2023-2026.

Regionalt miljøtilskudd

Forskrift om regionale miljøtilskudd for den samme perioden er publisert på Lovdata. Forskriften består av en lang rekke ulike tilskuddsordninger som skal ta vare på kulturlandskapet, og som skal redusere forurensing fra landbruket. Det er knyttet diverse vilkår og krav til de ulike tilskuddsordningene.

Søknadsomgangen for regionale miljøtilskudd 2023

Veilederen for søknadsomgangen for regioanle miljøtilskudd for søknadsomgangen 2023 finner du i to ulike formater. Vi har veilederen som

Veilederen inneholder også foreløpige tilskuddssatser for søknadsomgangen 2023. Satsene er veiledende fram til vi vet søknadsomfanget og kommunene har foreløpig godkjent søknader i sine kommuner. I januar neste år vil vi ha møte med næringsorganisasjonene i jordbruket hvor vi drøfter endelige satser, før de blir bestemt i starten av februar.


Publisert 26.06.2023

Økt foreløpige satser for regionale miljøtilskudd

Økt tilskuddsramme til miljøtiltak for Oslo og Viken etter årets jordbruksoppgjør. Vi har justert opp de foreløpige satsene for ingen jordarbeiding om høsten i prioritert område og for drift av seter.