AS Batteriretur i Fredrikstad skal etablere pilotanlegg for gjenvinning av høyenergibatterier

Pilotanlegget for gjenvinning av høyenergibatterier er det første i sitt slag her i landet. Ny teknologi tas i bruk så dette er et spennende og utfordrende gjenvinningsprosjekt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.11.2020

AS Batteriretur er et godkjent returselskap og tar imot alle kategorier kasserte batterier fra hele Norge.  Batteriretur har inngått samarbeid med Hydro og Northvolt om å etablere pilotanlegg for gjenvinning av høyenergibatterier. Etableringen skjer på Batteriretur sitt anlegg på Øra industriområde i Fredrikstad.

Batteriene som også kalles høyspenning litium ion batterier er helt annerledes enn tradisjonelle startbatterier i biler (blybatterier). Litium ion batteriene som er fra elektriske kjøretøy og marin sektor, skal demonteres og gjenvinnes ved bruk av ny teknologi.

Batteriene inneholder mye restenergi og kan være svært farlige. Det er derfor viktig at batteriene er tappet for strøm før demonteringen starter. Tapping av strøm skjer på AS Batteriretur sitt anlegg i Sandefjord.

Når batteriene leveres anlegget på Øra, blir de demontert og elektrolytten fordampes. Elektrolytten kan ikke gjenvinnes per i dag. Resten av batteriet demonteres, kvernes og sorteres. Det blir sortert ut blant annet aluminium, kobber, plast og kull som inneholder tungmetaller (black mass) som sendes videre til gjenvinning.

AS Batteriretur tar sikte på å få pilotanlegget i drift i 2021.

Fylkesmannen har gitt AS Batteriretur tillatelse etter forurensningsloven til å etablere anlegget og det er gitt tillatelse til å ta imot opptil 15200 tonn litium ion batterier per år på anlegget.

AS Batteriretur i Fredrikstad har nylig hatt tilsyn av Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fredrikstad Brannvesen i forbindelse med en nasjonal aksjon i forhold til branner i avfallsanlegg. Dette er et viktig tema for anlegg som håndterer batterier. Resultatet fra tilsynet kan du finne i tilsynsrapporten.