Kvotejakt på gaupe starter 1. februar

Fra jaktstart er det tildelt en kvote på 22 gauper fordelt på fire jaktområder i regionen 2, som omfattes av de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2022

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Agder som administrerer lisensfelling og kvotejakt på store rovdyr.

Det er rovviltnemnda som har åpnet for jakt på gaupe i rovviltregion 2. Totalkvoten for regionen er på 24 dyr, hvorav maksimalt 7 hunngauper eldre enn ett år. 2 dyr, hvorav begge voksne hunndyr, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene som kommer i løpet av jaktperioden. 

Lenke til daglig oppdatert informasjon om jakta:

Gaupejakta 2024


Nytt av i år er at mordyr i lag med unger er unntatt fra tillatelsen i 3 uker, fra 1.- 21. februar. Tidligere år har dette vært de første to ukene. 

Vedtaket var påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge. Både Rovviltnemndas vedtak og klagevedtaket fra Klima- og miljødepartementet finner du til høyre/nederst på denne siden og på Miljøvedtaksregisteret. 

Informasjonen i denne artikkelen er også oppsummert i dokumentet som du finner til høyre på denne siden. Dette kan for eksempel skrives ut eller lagres på en smartelefon for å være tilgjengelig under jakt.  

Kvoten er fordelt på følgende jaktområder, se også kart under: 

  • Jaktområde I: Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner, samt deler av Kongsberg og Ringe-rike, i Viken fylke – 7 dyr inkl. to voksne hunner.
  • Jaktområde II: Midtre og vestre deler av tidl. Telemark fylke og Bykle og Valle kommuner i Agder – 8 dyr inkl. en voksen hunn.
  • Jaktområde III: Hole, Modum, Lier, Øvre Eiker og Drammen kommuner, samt deler av Ringerike og Kongsberg kommuner, i Viken fylke. Holmestrand, Horten, Tønserg, Sandefjord, Larvik, Siljan og Porsgrunn kommuner, samt deler Skien kommune, i Vestfold og Telemark fylke – 4 dyr inkl. en voksen hunn.
  • Jaktområde IV: Nome, Bamble, Kragerø, Drangedal og Nissedal kommuner, samt deler av Skien kommune i Vestfold og Telemark. Åmli, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Agder – 3 dyr inkl. en voksen hunn.
  • Jaktområde V: Beiteprioritert område i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) – kvotefri jakt.

SMS-varsling og kvoteinformasjon

Jeger plikter å registrere seg på Statsforvalternes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere.  
Ved lav gjenstående kvote er det jegers ansvar å påse at det er dekning på telefonen for å motta SMS-varsling om stans i jakta.
Det blir og fortløpende lagt ut informasjon på vår hjemmeside.

Registreringsside for SMS-varslingen finner du ved å trykke her.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sin GAUPETELEFON (tlf. 47489944)
vil ikke lenger være operativ under jaktas gang.

 

Melding om felt dyr 

Felling av gaupe skal uten opphold og innen 30 min. meldes til Statens naturoppsyn (tlf 975 70 975). 

Felte dyr skal framvises for kontroll. Undersøkelsen vil bli utført av Statens naturoppsyn.

Innlevering av felte dyr

Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet. 

Jakttid

Jakttid på gaupe er 01.02. – 31.03. Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære jaktbestemmelser i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver for å kunne utøve jakt.

Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve

Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Når jakta utøves med rifle er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.), og som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meter.  Jegere som ønsker å bruke rifle ved gaupejakt må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. 

Bruk av hund og fangstredskap

Det er lov å bruke løs på drevet halsende hund til jakt på gaupe. Fangst av gaupe er søknadspliktig og krever årlig tillatelse fra Statsforvalteren for den enkelte bås. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden.

Tilsyn av bås til fangst av gaupe skal utføres fysisk og/eller visuelt (kikkert) minst hver morgen og kveld.

Ettersøk og kontroll

Den som påskyter gaupe uten å felle, plikter uten opphold å underrette Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet, og ved skadeskyting gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk. Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Kartlegging av gaupebestanden

Påvising av familiegrupper er sentralt i overvåkingen og forvaltningen av gaupebestanden. Spor etter mulige familiegrupper meldes fortløpende til Statens naturoppsyn på telefonnummer 975 70 975, eventuelt via Skandobs.     

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Felling av gaupe skal uten opphold og innen 30 minutter meldes til:

Statens naturoppsyn tlf.  975 70 975