Barnets beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge

Dato:
26. mai 2021 09.00 - 27. mai 2021 12.30
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren og RVTS
Målgruppe:
Du som jobber med barn og unge i barnehage, skole, helsetjenester, barnevern og politi.
Foto: iStock
Foto: iStock

Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark inviterer sammen med RVTS Midt og RVTS Nord til en digital konferanse om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge

Publisert 16.03.2021

Tid og sted
Konferansen arrangeres digitalt 26. og 27. mai, klokka 09.00-12.30 begge dager. Meld deg på senest 20.mai.

Vi gjør opptak av konferansen som sendes ut til alle som har meldt deg på, så meld deg på enten du kan delta direkte eller ønsker å se opptaket i etterkant. Du finner påmelding til sist på denne siden.

Program:
Onsdag 26.mai 09:00-12:30

09:00 Velkommen
V/ Ungdommens Fylkesråd i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark: Oda Vegard Gunnerød Sem, Regine Elvenes og Ole Martin Melbøe Nygård

09:10 Kunstnerisk innslag
V/ Agnete Saba

09:20 «Hvis vi hadde fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes»
V/ Barneombudet, Inga Bejer Engh

09:35 «Det er vanskelig å begynne. Tegn og signaler fra barn»
V/ Andrea Ekeland, psykolog ved Barnehuset i Tromsø

10:05 – 10:15  Benstrekk

10:15 «Tale eller tie - varslingsplikt kontra taushetsplikt»
V/ Bjørn Soknes, Førstestatsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter

10.45 Spørsmål og kommentarer
V/ Ungdommens Fylkesråd

11:00 - 11:15  Benstrekk

11:15 «Hva viser forskning om konsekvenser av koronapandemien for barn og unge?»
V/ Else-Marie Augusti, forsker II og Gertrud Sofie Hafstad klinisk psykolog og forsker II ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) 

11:45 «Tåler de voksne å høre sannheten?»
V/ Maria Østhassel psykologen bak TikTok-kontoen og @psyktdeg

12:10 Spørsmål og kommentarer
V/ Ungdommens Fylkesråd

12:25 Takk for i dag og informasjon om morgendagen
V/ Ungdommens Fylkesråd

 

Torsdag 27.mai kl. 09:00-12:30    

09:00 Velkommen til ny konferansedag
V/ Statsforvalter Elisabeth Aspaker Vik i Troms og Finnmark, Statsforvalter Tom Cato Karlsen i Nordland og Statsforvalter Frank Jenssen i Trøndelag

09:10 Hilsen fra Barne- og familieministeren
V/ Kjell Ingolf Ropstad

09:15 «Hva mener FNs barnekomité at Norge må gjøre bedre for å beskytte barn mot vold og overgrep?»
V/Kirsten Sandberg, professor i rettsvitenskap institutt for offentligrett, Universitetet i Oslo

09:45 «Hva med samiske barn og unge?»
V/ Lars-Bjørnar Knutsen, Den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh

10:00 - 10:10  Benstrekk

10:10 «Hvordan øke kunnskapen om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge?»
V/ Lea Mariero, PRESS- Redd Barna Ungdom

10:40 Spørsmål og kommentarer
V/ Ungdommens Fylkesråd

 10:55 «Digital vold mellom jevnaldrende: Hva er det og hvorfor må barn medvirke i tiltak for å avdekke og forebygge?»
V/ Kaja Hegg, spesialrådgiver Redd Barna

11:25 - 11:35  Benstrekk

11:35 «Hvordan forebygge skadelig seksuell atferd hos barn og unge?» - Presentasjon av skoleveileder
V/ Marita Sandvik, vernepleier ved Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging RVTS- Midt

11:55 Følgeevalueringen av de voldsforebyggende verktøyene
«Snakke sammen» og «Jeg Vet»
V/Nerina Weiss, forsker II ved Frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelsen, Fafo

 12:10 Spørsmål, kommentarer og avslutning
V/ Ungdommens Fylkesråd

 12:25 Kunstnerisk innslag
V/ Agnete Saba

Meld deg på senest 20.mai

Dato:
26. mai 2021 09.00 - 27. mai 2021 12.30
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren og RVTS
Målgruppe:
Du som jobber med barn og unge i barnehage, skole, helsetjenester, barnevern og politi.