Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Trekke tilbake fullmakten

Viktig å tenke gjennom

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 05.07.2019

En fremtidsfullmakt kan trekkes tilbake så lenge du fortsatt har evnen til å forstå betydningen av dette. Tilbakekall av en fullmakt skjer ved at du river eller får ødelagt fullmakten. Dersom det er andre som oppbevarer fullmakten for deg, må du kreve fullmakten tilbake.

Etter at fullmakten har trådt i kraft, kan du ikke lenger trekke den tilbake. Det vil alltid være en viss risiko for at den du har valgt, opptrer annerledes enn det du hadde tenkt deg. En fullmektig som misbruker sin stilling vil vanskeligere bli oppdaget enn en verge som gjør seg skyldig i det samme. Tillit til den eller de du velger til fullmektig, er derfor helt avgjørende.