Trenger du verge?

Oppdatert 21.12.2022

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til å gjøre større beslutninger og at du har noen som kan ivareta interessene dine, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Du kan få oppnevnt en verge med et begrenset ansvar for å hjelpe deg. For eksempel kan vergens hjelp være avgrenset til forhold som gjelder økonomi, eller til andre personlige ting du kan trenge hjelp til, for eksempel i forbindelse med hjemmesykepleie, sykehjemsplass. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Frivillig

Vanlig vergemål er frivillig, det vil si at du skal samtykke til at du får en verge. Du skal også være med og bestemme hva vergemålet skal gå ut på og hvem som skal være verge. Det er andre regler for personer som mangler samtykkekompetanse. Det er legen til den som har verge, eller har behov for verge, som uttaler seg om personen har samtykkekompetanse. Se gjerne informasjonsfilmen det er lenket til. 

Søk om verge

Du kan selv søke Statsforvalteren om å få verge. Statsforvalteren vurderer om du trenger verge. Statsforvalteren kan også opprette vergemål på eget initiativ. 

Her er skjemaet du kan bruke for å søke om verge til en voksen person. Det samme skjemaet kan brukes hvis det er behov for å endre et eksisterende vergemål. Søknaden behandles i det fylket der personen er folkeregistrert.

Når Statsforvalteren oppretter vergemål skal det samtidig besluttes hvor omfattende vergemålet skal være. Vergemålet skal ikke omfatte mer enn det personen trenger hjelp til. Det er tingretten som beslutter fratakelse av rettslig handleevne. Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne innebærer at personens rett til å bestemme over sin økonomi og sine rettigheter begrenses. Vergemal.no har mer informasjon om fratakelse av rettslig handleevne

Kjenner du noen som trenger verge?

Er du ektefelle, samboer, forelder, barn eller søsken til en person som trenger verge, kan du sende inn en begjæring om opprettelse av vergemål. I begjæringen skal du begrunne hvorfor familiemedlemmet ditt trenger verge. Her er skjemaet du kan bruke for å søke om verge til en voksen person.

Du  kan melde fra til statsforvalteren om at du kjenner noen som trenger en verge, selv om du ikke er blant slektningene som kan begjære vergemål. Statsforvalteren vil da kunne hente inn informasjon som er nødvendig for å vurdere om personen kan få opprettet vergemål for seg.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.