Næringsvirksomhet

Når du har fylt 15 år kan du opprette et enkeltpersonsforetak og drive næringsvirksomhet dersom du og dine foreldre/verger har fått godkjenning fra oss. Du kan ikke opprette andre selskapsformer enn enkeltmannsforetak.

For å få godkjenning til å opprette enkeltpersonsforetak må du sammen med dine foreldre/verger sende søknad til oss.

Hvordan søke?

Elektronisk søknadskjema finner du her.

Hva må søknaden inneholde?

 • Skriftlig samtykke fra dine foreldrene/vergene.
 • Opplysninger om hvilken næringsvirksomhet som du skal drive:
  • formålet med virksomheten
  • beskrivelse av hva skal virksomheten skal gjøre
  • beskrivelse av virksomhetens forretningsplan
 • Dine forutsetninger for å drive næringsvirksomheten:
  • informasjon om det er nødvendig med forkunnskap for å drive virksomheten, og om du har dette eller hvordan du skal få den kunnskapen.
  • beskrivelse av hvordan du skal ha tid til å være ansvarlig for en virksomhet i tillegg til eventuelt skolearbeid.
 • Opplysninger om virksomhetens risiko og finansieringsplan:
  • oversikt over forventede inntekter og utgifter
  • bruk av dine penger til virksomheten hvis det er aktuelt
  • er det behov for å ta opp lån i forbindelse med virksomheten?
  • er det behov for å kjøpe tjenester, eiendeler eller lignende?
  • beskriv hvordan det skal føres regnskap
 • Informasjon om vergene skal føre tilsyn med virksomheten.

Hva skjer etter jeg har sendt søknaden?

Vi oppretter sak når vi mottar søknaden. Du og dine foreldre/verger vil motta et foreløpig svar med generell informasjon om hva vi trenger for å behandle søknaden og anslått saksbehandlingstid.  Du vil få vedtak i posten når saken er ferdig behandlet.

Når trenger du ikke å søke?

Hvis du har fylt 18 år er du myndig og det er ikke lenger behov for vårt samtykke til å opprette enkeltpersonsforetak.

Lenker