Forebyggende og konfliktdempende tiltak

Statsforvalteren forvalter en tilskuddsordning for forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. 

Publisert 18.12.2018, Sist endret 08.11.2021

Statsforvalteren behandler søknadene om forebyggende og konfliktdempende tiltak innenfor rovviltnemndene sine budsjettdisponeringer og forvaltningsplanene for rovviltregionene. 

Det er en egen forskrift (lenke) som regulerer ordningen. Den fordeler seg på to hovedområder: 

Direkte tapsreduserende tiltak
Foretak med produksjonsdyr i landbruket kan søke om midler til tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av tiltak. For tiltak hvor nasjonale standarder (lenke) er utarbeidet, skal standarden følges om ikke annet er bestemt i vedtak om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til akutte tiltak i beitesesongen uten at disse er søkt om innen søknadsfristen, men dette må avklares med Statsforvalteren på forhånd. 

Konfliktdempende tiltak
Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner for tiltak som har til hensikt å dempe konflikter forårsaket av rovvilt. Tiltaket skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og/eller rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 11.01.2022

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2022

Nå kan du søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Hos Statsforvalteren i Oslo og Viken er søknadsfristen 15. februar. 


Publisert 03.03.2021

Utsatt frist for å søke om FKT-midler i deler av Østfold

Fristen for å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak) er utsatt til 22. mars for deler av tidligere Østfold fylke.


Publisert 11.01.2021

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2021

Nå kan du søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Hos Statsforvalteren i Oslo og Viken er søknadsfristen 15. februar, men vi anmoder om at du sender inn søknaden innen 1. februar.


Publisert 12.11.2019

Nå kan du søke om tilskudd til spenningvarsler for rovdyravvisende gjerder

Vi har noe restmidler på budsjettet for forbyggende tiltak mot rovviltskader i 2019 i rovviltregion 4 (Østfold, Akershus og Oslo). Vi åpner derfor opp for en ny søknadsrunde der vi vil prioritere å gi tilskudd til spenningsvarslere for rovdyravvisende elektriske gjerder.