Satser på markedshager

En ny modell for småskala produksjon av grønnsaker har vokst frem de senere år. Et samarbeid mellom aktører i Sverige og Norge jobber nå for å tilrettelegge for mer lønnsom, småskala grønnsaksdyrking for lokalmatsalg, også kalt markedshagemodellen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.09.2020

En markedshage er en bedrift som produserer et allsidig utvalg av grønnsaker basert på en drift med lave investeringsutgifter og mekaniseringsgrad. Ofte driftes en markedshage på ca 1-5 dekar med faste bed og delvis tunnellproduksjon. Grønnsakene selges lokalt gjennom hele vekstsesongen, via REKO-ringer, abonnementskasser, restauranter eller andre former for lokale omsetningskanaler. Arbeidsflyt etter LEAN-prinsipper, god planlegging og utnyttelse av arealene, små motoriserte redskaper og manuelle verktøy, er viktige faktorer for lønnsomheten i produksjonen. 

«Som markedshage-navnet tilsier, er markedsføringen av egne grønnsaker like viktig som suksess i dyrkingen av grønnsakene. Stadsbruk sin støtte i oppstartida for markedshagebedriftene, har vært viktig for å komme raskt inn på et marked og sikre lønnsomhet i driften», sier prosjektleder for Stadsbruk i Sverige, Cyrille Gaubert. Stadsbruk har siden 2014 hjulpet fram 60 markedshagebedrifter i tre byer i Sverige, og har hatt 20 personer gjennom sitt inkubatorprogram hvert år. 


Flere markedshager i Norge
Målet er å utvikle markedshagemodellen og sikre en tilpasning av småskala grønnsaksproduksjon for norske klimatiske forhold og lokal markedssituasjon for lokalmat. Fylkesmannen i de tre fylkene Oslo og Viken, Trøndelag og Vestland har hentet inspirasjon fra prosjektet Stadsbruk i Sverige. Målgruppen er interesserte, nyoppstartede gartnere og bønder, som enten har eget gårdsbruk eller som ønsker å leie dyrka mark til produksjon av kortreiste grønnsaker. «Å tilrettelegge for kommersiell, lønnsom dyrking på jord som ligger brakk, kan bidra til økt matproduksjon i bynære strøk, og er i tillegg et godt jordvern-tiltak i pressområder», sier Frøydis Lindén ved Fylkesmannen i Vestland, koordinator for fylkene som deltar i Stadsbruk Europe prosjektet i 2020-2022.

Hva er et inkubatorprogram?
Stadsbruk er en del av Botildenborg, et innovasjonssenter i Malmø. Stadsbruk tilbyr gartnere et inkubatorprogram for dyrking i by- og tettstedsmiljøer. Der har de testet ulike modeller for markedshagedrift, og funnet måter å organisere tilgang til kommunalt eid jord for gartnere som ikke har gård.  I prosjektet har de ansatt en person som driver undervisningsmarkedshagen, og han fungerer som bedriftsrådgiver for oppstartsbedriftene av småskala grønnsaksproduksjon og drifter deler av inkubatorprogrammet. Der får deltakerne opplæring i lønnsom grønnsaksdyrking, markedsarbeid og deltar i et lokalt nettverk av oppstartsbedrifter i småskala grønnsaksdyrking.

Deltakerne i inkubatorprogrammet får leie 250 m2 i ett år, et såkalte testbed. Der får de prøve ut en reell grønsaksproduksjon, etter at de har deltatt på kurs og får tilbud om et tett oppfølging og et faglig nettverk. De som ønsker å fortsette og utvikle sin virksomhet, får deretter tilbud om å leie inntil 3 dekar dyrka mark for kommersiell drift av egen grønnsaksproduksjon. I Malmø leier kommunen ut dyrka mark på langtidskontrakt, via Stadsbruk, til gartnere som har deltatt i inkubator-programmet. Inkubatorprogrammet bistår oppstartsbedriftene med veiledning, og involverer eksperter og rådgivere etter behov.

Stadsbruk i Norge
De tre fylkene i Norge som er involvert i prosjektet, arbeider nå aktivt samme med lokale samarbeidspartnere (kommuner, Innovasjon Norge, Norsk landbruksrådgiving, Bondens marked, Bybonden, videregående skoler) for å etablere den norske modellen for Stadsbruk. I løpet av høsten skal prosjektlederne hos Fylkesmannen:

  • finne kontaktpersoner for eksperthjelp
  • etablere under/visningshager hos videregående skoler eller private bedrifter
  • finne samarbeidspartnere og finansiell støtte til inkubatorprogrammet og kurs
  • finne frem til arealer for lokale testbed i de største byene og eventuelle langtidskontrakter for leie av grønsaksareal fra andre bønder eller kommunale areal
  • søke aktuelle støtteordninger som mentorprogram og rådgivingavtaler fra NLR eller andre rådgivingpartnere

Samarbeid på tvers av regioner og land
Prosjektet Stadsbruk i Sverige fikk i 2020 støtte til et tre-årig prosjekt for å involvere andre europeiske land i å teste ut inkubatorprogrammet de har utviklet for å etablere lokale markedshager. I Norge deltar de tre fylkene, samt en by i Sveits og en i Nederland. 

Prosjektet er initiert av stiftelsen Stadsbruk Sverige, som drives fra Botildenborg i Malmø, og blir ledet av Cyrille Gaubert. Prosjektet støttes av Vinnova Sweden (tilsvarende Innovasjon Norge).

I Norge har Vestland fylkeskommune allerede støttet oppstart av et markedshagekurs (Bondens marked) og vurderer en utvidelse av dette prosjektet etter initiativ fra Innovasjon Norge Vest. I Trøndelag har Fylkeskommunen støttet oppstarten av Stadsbrukprosjektet i deres region. I Oslo og Viken gjenstår det å finne løsninger for finansiering. Oslo kommune bidrar med ressurser i satsingen, så langt.

I Vestland deltar: Fylkesmannen i Vestland og Bybonden i Bergen ved Lystgården på Landås/Bondelaget i Vestland. Bondens marked eier markedshagekurset (2020-21) som arrangeres i tett samarbeid med Norsk landbruksrådgiving, avdeling Vest og Økologisk og Fylkesmannen i Vestland.

I Trøndelag deltar Voll gård, Norsk landbruksrådgiving Trøndelag og Fylkesmannen I Trøndelag. I tillegg blir det leid inn kompetanse ved gjennomføring av kurs.

I Oslo og Viken deltar Bymiljøetaten i  Oslo kommune, Nabolagshager,  Circular Ways og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Les mer om markedshager fra en felles studietur til Stadsbruk prosjekter i Sverige på  nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Viken i 2019.