Stor oppslutning om Matgledekorpsets første inspirasjonswebinar

Hvordan kan vi skape økt mat- og måltidsglede for eldre? Det første inspirasjonswebinaret med medlemmer av Matgledekorpset hadde god oppslutning fra de fem pilotkommunene.

Publisert 31.05.2021

Før sommeren er det planlagt to webinarer. Hensikten med webinarene er å gi inspirasjon til å starte matgledearbeidet, og at det skal være en forberedelse til Matgledekorpsets besøk til institusjonene. Målgruppen er de fem pilotkommunene Aurskog-Høland, Indre Østfold, Lørenskog, Marker og Rakkestad. På det første møtet som ble avholdt 12. mai var det stor deltakelse, med representanter fra kommune- og institusjonsledelse, kokker, sykepleiere og ansatte ved institusjonene med ansvar og oppgaver knyttet til mat og måltider.  

Matgledekorpset er en videreføring av arbeidet med Gylne måltidsøyeblikk, og er forankret både i stortingsmeldingen «Leve hele livet» og strategien «Matnasjonen Norge». Anita Panman ved Landbruksavdelingen og Torunn Sikkeland ved Helseavdelingen koordinerer dette tverrfaglige arbeidet hos Statsforvalteren, og samarbeider med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og Matvalget. Leder for seksjon Jordbruk og mat ved Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren, Otto Galleberg, var ordstyrer og ønsket velkommen til webinaret.

Viktig med forankring i planer

Første innlegg ble presentert av Torunn Sikkeland og Monica Gåsvatn, som er koordinator for kvalitetsreformen Leve hele livet ved Helseavdelingen hos Statsforvalteren. Det er en utfordring å skape gode hverdager for eldre også når helsa begynner å svikte. Mat og måltider er et av fem hovedsatsingsområder i Leve hele livet-reformen, og målet er å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser for den enkelte. For å få til endringer i kommunene er det viktig med god forankring og planlegging. Det ble gitt konkrete råd om hva som er lurt å huske på når kommunene lager planverk, at demokrati og medvirkning er sentralt for planarbeid, og at et godt planverk skaper forutsigbarhet. 

Samarbeidskommuner

Kommunekontaktene i de fem samarbeidskommunene la fram deres motivasjon for å delta, hva de ønsker å oppnå, og på hvilke områder det er behov for et løft. Det gikk igjen at det var et sterkt ønske om å gjøre måltidene til dagens høydepunkter, og å få til mer individuell tilpasning og oppfølging, da pasientene har ulike behov. Det er viktig at ikke måltidene taper kampen om ressursene, og at de ansatte har tid til å prioritere arbeidet med å skape ro og hygge rundt måltidene. Det gjøres allerede mye bra rundt mat og måltider for eldre på institusjoner, og kommunene hadde mange ideer til endringer som kan gi økt matglede.

Kommunekontaktene presenterte motivasjon og ønsker for deltakelse i Matgledekorps-prosjektet. Øverst fra venstre: Thea Amalie Bergvatn, klinisk ernæringsfysiolog i Aurskog-Høland, Åshild Hamborg, avdelingsleder for hjemmesykepleie og kortidsrehabilitering, og har ansvar for kjøkken i Marker, Irene Holtet Skavås, enhetsleder for sykehjemmene Grinitun og Høbøl i Indre Østfold, Solveig Lønseth, kjøkkensjef for sykehjemmene i Lørenskog, og Borghild Strekerud, kjøkkensjef i Rakkestad.
Kommunekontaktene presenterte motivasjon og ønsker for deltakelse i Matgledekorps-prosjektet. Øverst fra venstre: Thea Amalie Bergvatn, klinisk ernæringsfysiolog i Aurskog-Høland, Åshild Hamborg, avdelingsleder for hjemmesykepleie og kortidsrehabilitering, og har ansvar for kjøkken i Marker, Irene Holtet Skavås, enhetsleder for sykehjemmene Grinitun og Høbøl i Indre Østfold, Solveig Lønseth, kjøkkensjef for sykehjemmene i Lørenskog, og Borghild Strekerud, kjøkkensjef i Rakkestad. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Matgledekorpset

I dette webinaret ble vi bedre kjent med de to korpsmedlemmene Wenche Elisabeth Hammer og Ronny Kløvfjell.

Wenche er utdannet avansert geriatrisk/klinisk sykepleier, og har bred bakgrunn som sykepleier fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Wenche har arbeidet ved USHT Viken Østfold der hun har vært leder for nettverk i ernæring. Hun har også ledet læringsnettverk i Forebygging av underernæring i Østfold. Wenche snakket om personsentrert omsorg, og viktige faktorer og samhandlinger som må på plass for å få til dette. I den personsentrerte omsorgen er det viktig å spørre «hva er viktig for DEG?» Hver pasient har sin egen bakgrunn og sykdomshistorie, og må få individuell ernæringsoppfølging. En rekke faktorer har betydning for matlyst og ernæringsstatus hos hver enkelt pasient, som tygge- og svelgevansker, fordøyelsesproblemer, depresjon og ensomhetsfølelse. Derfor er samarbeidet mellom leger, sykepleiere, kokker, ernæringsfysiologer, andre helse- og matfagarbeidere, og ikke minst de pårørende i nettverket rundt pasientene, enormt viktig.

Wenche Elisabeth Hammer, sykepleier og medlem av Matgledekorpset.
Wenche Elisabeth Hammer, sykepleier og medlem av Matgledekorpset.

Ronny Kløvfjell er utdannet restaurantkokk og kostøkonom, i tillegg til coach fra Handelshøyskolen BI. Ronny jobber som virksomhetsleder i Fredrikstad kommune med ansvar for mat, vaskeri og praktisk bistand, og arrangerer også kokkekvelder og forskjellige kurs. Han fortalte oss om hvordan de arbeider med ernæring og mat til eldre i Fredrikstad. Fundamentet er en plan for mat og ernæring i helse og velferd for perioden 2018- 2025, som er bredt faglig forankret i kommunen. Planen gir føringer for god ernæringspraksis. Det legges blant annet stor vekt på at både maten og måltidsmiljøet skal være appetittvekkende, sosialt fellesskap, og at det er tid og ro til å spise. Alle strategier vurderes fortløpende og utfordringer løses underveis. De har også laget en brosjyre som deles ut til alle eldre i kommunen. Brosjyren beskriver hvordan maten lages, hvordan hjemmeboende kan bestille, og den inneholder også kostråd for eldre.

Ronny Kløvfjell, kokk og medlem av Matgledekorpset
Ronny Kløvfjell, kokk og medlem av Matgledekorpset

Samarbeid med Utviklingssentrene

Wenche C. Hansen og Hilde Marit Mobråthen, ledere av henholdsvis USHT Viken Østfold og USHT Viken Akershus, fortalte litt om hvordan USHT kan bistå i arbeidet med mat og måltidsglede. Leve hele livet er satt på dagsorden og ligger nå i bunnen for nesten alt utviklingssentrene gjør. De er en ressurs for kommunene som skal bidra til fag- og tjenesteutvikling, og også fremme samarbeid mellom kommunene. Begge utviklingssentrene driver ernæringsnettverk som har som formål å øke kompetanse og dele erfaringer på tvers av kommuner for å sikre god ernæringspraksis for eldre. Kvalitetsforbedring handler om alt fra små justeringer av rutiner i hverdagen til mer innovative ideer og tjenester, og er en kontinuerlig prosess.

Samarbeid med Matvalget

Marte von Krog er leder i veiledningstjenesten Matvalget. Dette er en ideell og tverrfaglig veiledningstjeneste som eies av Debio, og de forvalter et mandat om å bidra til økt forbruk av norsk, økologisk mat i landets storhusholdninger. Matvalget er opptatt av å få til det bærekraftige måltidet, blant annet ved å lage mer mat fra bunnen av, bruke råvarer i sesong og redusere matsvinn.

Veien videre

Det var et innholdsrikt webinar hvor mye informasjon ble formidlet på korte to og en halv time! Vi håper deltakerne fant det nyttig, og at kommuner og institusjoner ble inspirert i arbeidet sitt med økt mat og måltidsglede. Det neste webinaret skal avholdes i juni, og da er det de tre andre medlemmene av Matgledekorpset som skal få presentere seg nærmere.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.