Inn på tunet-uka (uke 45)

Dato:
8. november 2022 - 11. november 2022
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner, NAV, videregående skoler, Inn på tunet-tilbydere og andre interesserte

Har dere behov for tilpassede tilbud som gir mestring, utvikling og trivsel for mennesker i alle aldre?
I Inn på tunet-uka kan du få innsikt i mulighetene Inn på tunet kan gi.

Publisert 02.05.2022

Opptak fra webinarene er tilgjengelige i én måned t.o.m. 11. desember 2022.

Les hele programmet her


Inn på tunet-uka markerer avslutningen på de fire pilotprosjektene i
Inn på tunet-løftet, som skal bidra til å gjøre det enklere å kjøpe Inn på tunet-tjenester.

Dato:
8. november 2022 - 11. november 2022
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner, NAV, videregående skoler, Inn på tunet-tilbydere og andre interesserte