Vi åpner tilsyn etter pasienttransport-hendelse

Statsforvalteren i Oslo og Viken har fått oversendt et varsel fra Helsetilsynet etter at en pasient ble funnet død etter transport fra Diakonhjemmet sykehus til Lilleborg Helsehus i desember.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.01.2023

Vi har gjennomgått opplysningene i varselet. På bakgrunn av disse har vi funnet grunnlag for tilsynsmessig oppfølging med Diakonhjemmet sykehus AS, Oslo kommune, og Oslo universitetssykehus HF, Pasientreise- og syketransportavdelingen.

Vi har derfor bedt virksomhetene om å gjennomgå og evaluere hendelsen. Vi har bedt om en tilbakemelding på hva gjennomgangen har vist og hvilke eventuelle tiltak som er blitt iverksatt.

Frist for tilbakemelding er 9. februar.

Når vi har mottatt tilbakemeldingene, vil vi gjennomgå disse og gjøre en vurdering av om det er behov for videre tilsynsmessig oppfølging, eller om saken kan avsluttes fra vår side.

Generelt om vår saksbehandling

Eksempel på mulig videre tilsynsmessig oppfølging er at vi ber om ny tilbakemelding, enten for avklaringer, ytterligere spørsmål, eller fordi vi ønsker å følge forbedringsarbeid over tid.