Ikke videre tilsyn etter masseskyting i Oslo

Etter gjennomgang av dokumentasjonen vi har mottatt, har vi ikke mistanke om svikt i tjenestene den siktede har mottatt de siste fem årene.

Publisert 02.08.2022

Vi har fått dokumentasjon både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og fra spesialisthelsetjenesten etter skytingen utenfor London Pub i Oslo 25. juni.

Den 28. juni opprettet vi tilsynssak for å undersøke helse- og omsorgstjenester som den siktede har mottatt de siste fem årene. Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus har sendt oss den dokumentasjon vi har bedt om innen fristen.

Vi har prioritert saken, og finner ikke grunn til videre tilsynsmessig oppfølging. Det betyr at vi ikke har grunnlag for å mistenke svikt i helsetjenestene, sier fylkeslege Anne Hilde Crowo.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner