Midlertidig landingsplass for nye helikoptre truer pasientsikkerheten

Den midlertidige landingsplassen for nye helikoptre utgjør en risiko for tidstap under pasienttransport av skadde og alvorlig syke. Dermed er den også en risiko for pasientsikkerheten.

Publisert 17.11.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken har avsluttet tilsynssak vedrørende landingsplass for nye helikoptre ved Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus HF (OUS). Vi har konkludert med at den midlertidige landingsplassen i øyeblikket representerer en risiko for tidstap. Dette er igjen en risiko også for pasientsikkerheten.

Vi forutsetter at Helse Sør-Øst RHF følger nøye med på at den midlertidige løsningen er forsvarlig. Arbeidet med en permanent løsning må sikres fremdrift. 

Les brevet i vedlagte dokument.