Standpunktvurdering, klager på og behandling av klager på standpunktkarakterer i fag

Standpunktkarakteren er et uttrykk for elevens samlede kompetanse. Standpunktkarakteren er derfor basert på et bredere vurderingsgrunnlag over lengre tid, enn det som er tilfelle for eksamenskarakteren.

Statsforvalteren er klageinnstans for klager på standpunktkarakterer for grunnskolen

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen. For en oppdatert informasjon om regelverket for standpunkt se Utdanningsdirekratets side om standpunktvurdering

 

For oppdatert veiledning om klagerettigheter for elever, og fremgangsmåte for skolens behandling av klage se Utdanningsdirektratets side om behandling av klage på standpunktkrakter.

Publisert 05.06.2023

Om behandling av klage på standpunktkarakter og eksamenskarakter

Statsforvalteren i Agder informerer om vår rolle i klager på standpunktkarakterer i fag og i orden og atferd, i tillegg til klage på eksamenskarakter. I tillegg går vi gjennom rutiner for at faglærer kan sette ikke vurderingsgrunnlag i fag.


Publisert 02.06.2022

Informasjon om standpunktvurdering, klage på og vurdering av klager på standpunktkarakterer i fag

Statsforvalteren har opprettet en samleside for informasjon om standpunktvurdering, klage på og vurdering av klager på standpunktkarakterer i fag