Sijtebilder - Faktaark reinbeitedistrikt

Sijtebilder er enkle faktaark om reinbeitedistriktene (sijtene). Disse er utarbeidet av Statsforvalterens reindriftsavdeling ut fra offentlig tallgrunnlag fra bl.a. Landbruksdirektoratet og Rovbase og er oppdatert i januar 2024.

Sijtebildet består av en kort beskrivelse av reinbeitedistriktet, samt langtidsutviklingen av en del sentrale forhold som reintall, slaktevekter, produksjon og tap.

Det er laget sijtebilder for både Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.