Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny fylkesmann: Knut Storberget

21. juni 2017 ble Knut Storberget utnevnt til fylkesmann i Innlandet. Dermed blir ventetida 559 dager før han kan ta embetstittelen i bruk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.10.2018

Knut Storberget (født 6. oktober 1964 i Elverum) er utdannet jurist. Han var i perioden 2001 – 2017 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hedmark. Han var justisminister i seks år og har også erfaring fra justiskomiteen, finanskomiteen og næringskomiteen på Stortinget.

Storberget har mange års erfaring som advokat i eget og andres advokatfirma, han har møterett for Høyesterett og er fast forsvarer for Sør-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Storberget har hatt mange ulike verv, også internasjonalt. Han har forelest ved Høgskolen i Hedmark og vært lærer ved videregående skole.

Han innleder en ny æra for fylkesmannsembetet i Innlandet. Selv om embetene har vært i stadig utvikling med at oppgaver er blitt lagt til gjennom flere år, er det i 2020 hele 100 år siden forrige store reform av Fylkesmannen.

Fire grunner til å bli fylkesmann

Knut Storberget sa, da han ble utnevnt, at det var fire grunner til at han søkte jobben:

  • Fylkesmennene gjør en viktig jobb i folks liv, enten der er innenfor vergemål eller barnevern – eller for den saks skyld når det gjelder rovvilt.

  • Jeg er glad i Innlandet. Det er en spennende og utfordrende framtid, og Fylkesmannens initiativmulighet vil jeg gjerne benytte til å bidra til å styrke Innlandet.

  • Jeg vet at fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland er preget av skikkelighet og soliditet og er eksempler på et embetsverk som er uvurderlig for demokratiet.

  • Jeg vil være enhver regjerings representant. Jeg ønsker ikke å stå på bare for ett parti, men for den regjering vi til enhver tid har.