Dokumentasjonsordning for grøntnæringa ved behov for utenlandsk arbeidskraft er iverksatt

Foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt og bær, og som trenger strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft de kommende ukene, kan nå dokumentere behovet gjennom Dokumentasjonsordningen for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft hos Landbruksdirektoratet. 

Dokumentasjonsordningen er vedtatt av Regjeringa, med virkning fra 19.mars.

Forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen ble vedtatt fredag 26. mars.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.03.2021, Sist endret 29.03.2021

Formålet med ordningen er å sikre at grensemyndighetene får best mulig grunnlag for å vurdere unntak fra innreiserestriksjoner for utenlandsk arbeidskraft i grøntnæringen.  

Ordningen skal også legge til rette for at grøntnæringen får dokumentert sitt behov for utenlandsk arbeidskraft. 

Landbruksdirektoratet administrerer ordningen. 

Informasjon om ordningen finnes på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet, under ordninger for jordbruk. Her er det også lenke til skjemaet som skal brukes ved innsending av dokumentasjon.  

Om innsending av dokumentasjon

Skjemaet «Dokumentasjonsordning for grøntnæringen med behov for utenlandsk arbeidskraft» sendes inn via Altinn. 

Arbeidsgiver skal sendes inn et skjema pr arbeidstaker. 

I skjemaet skal det bla registreres opplysninger om foretaket, arbeidstaker og beskrivelse av arbeidsoppgaver arbeidstakeren skal utføre for foretaket de nærmeste ukene etter innreisetidspunktet. 

To viktige forutsetninger må oppfylles; arbeidet krever at arbeidstaker må være i Norge og at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Videre saksgang hos Landbruksdirektoratet 

Landbruksdirektoratet skal ut fra innsendte opplysninger vurdere om arbeidstakeren har en samfunnskritisk funksjon som gjør det strengt nødvendig å gi unntak fra innreiserestriksjonene for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. 

Foretaket skal normalt få svar i løpet av 1-3 virkedager.  Arbeidsgiver må videresende svar til arbeidstakeren, som kan framvise den ved grensekontrollen.   

Grensemyndighetene vil kontrollere opplysningene gjennom oppslag på arbeidstakers fødselsdato og arbeidsgivers organisasjonsnummer. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.