Dárjunlobit

Alkohola vuovdin ja dárjun

Jos háliidat vuovdit dahje dárjut alkohola, de fertet vuos ohcat vuovdin- dahje dárjunlobi. Dat gielda, gos alkohola vuvdojuvvo dahje dárjojuvvo, sáhttá addit dakkár lobiid. Fylkkamánni sáhttá addit dárjunlobi fatnasiidda, mat doibmet joavkojohtolahkan, ja cruise-fatnasiidda.

Váidalanvuoigatvuohta

Jos ozat vuovdin- dahje dárjunlobi, ja gielda ii mieđit dan, de sáhtát váidalit Fylkkamánnii. Fylkkamánni sáhttá mearridit dušše leago mearrádusa sisdoallu lágalaš, leago rievttes hálddašanorgána dahkan dan, ja leago dat dahkkojuvvon lágalaččat. Don fertet sáddet váidalusa dan gieldda bokte, mii lea biehttalan du ohcamuša.

Vis mer