Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Oskku- ja eallinoaidnoservošat

Fylkkamánni registrere oskku- ja eallinoaidnoservošiid, meannuda doarjjagáibádusaid, dohkkeha ođđa jođiheddjiid ja goziha, ahte oskku- ja eallinoaidnoservošiid doaimmat čuvvot lágaid ja láhkaásahusaid. Fylkkamánni lea váidalaninstánsa, gosa sáhttá váidalit gielddaid oskku- ja eallinoaidnoservošiid doarjagiid. 

 

Vis mer