Beredskapsdagen

Beredskapsdagen er en årlig regional konferanse med tema samfunnssikkerhet og beredskap.

Konferansen ble første gang gjennomført i 2014. I årene 2020-2021 ble konferansen ikke gjennomført på grunn av Korona-pandemien.

Beredskapsdagen er et samarbeid mellom Statsforvalteren, KS, NHO, USN og Røde Kors. Disse er arrangører og utgjør Styringsgruppa for konferansen.
Programkomitéen settes sammen hvert år ut fra valgt(e) tema.

For 2024 er temaet for konferansen Ekstremvær, med et fokus på hvilke ressurser vi har å spille på samt forebygging og tøffe veivalg i samfunnsplanleggingen framover.

Program og teasere for årets og tidligere års konferanser finner du i feltet til høyre (nedenfor om du leser på mobil).

Påmelding til årets konferanse gjøres her: Påmelding - Beredskapsdagen 2024
Påmeldingsfristen er 23. april!

Oppdatert teaser:
Teaser nr 2 - Beredskapsdagen 2024