Eanandoalloopmodagat ja ássangeatnegasvuohta

Opmodagat leat eanandoalu árvoráhkadeami vuođđun. Sierralohpeláhka guoská opmodagaid sierralágan háhkamiidda (oastimiidda dahje árbemii). Dat guhte oastá dahje árbe huksekeahtes eanandoalloopmodaga dahje opmodaga masa lea huksejuvvon, ja mii lea eanet go oktiibuot 100 dekára / 35 dekára gilvojuvvon eatnamiid, ferte ohcat doaibmalobi.

Doaibmalohpeláhka

Doaibmalohpeláhka doarju árbevirolaš bearašeanandoalu, muhto lágas lea maid ávki sidjiide, geat háliidit ovddidit opmodagaid ođđa ealáhusaid olis, ja sidjiide geat háliidit ássat eanandoallodálus.

Ássangeatnegasvuohta

Politihkalaš ulbmil lea ahte olles riikkas galgá leat ássan, ja dan sihkkarastet earret eará ássangeatnegasvuođain. Ássangeatnegasvuohta gustogoahtá lága vuođul seammás, go dat geas lea árbevuoigatvuohta eatnamiidda dahje lea lagaš fuolki, eaiggáduššagoahtá opmodaga, masa lea huksejuvvon, ja mas lea eanet go 35 dekára gilvojuvvon eatnamat dahje 500 dekára vuovdi. Ássangeatnegasvuođa sáhttet maid bidjat doaibmalohpeášši eaktun. Gielddat sáhttet maid mearridit ássangeatnegasvuođa sidjiide, geat ostet dahje árbejit ásodagaid, mat leat jurddašuvvon olles jagi geavahussii.

Eananláhka

Eananlágas boahtá ovdan eanandoallopolitihka ulbmil, man mielde areálaresurssaid galgá sihkkarastit, ja dálu resurssaid doalahit ja nannet. Dat mielddisbuktá, ahte das guhte eaiggáda gilvojuvvon eatnamiid, lea maid geatnegasvuohta bargat daiguin.

Gielda dat meannuda ja mearrida áššiid eananlága ja doaibmalohpelága vuođul, ja Fylkkamánni lea váidalaninstánsa.

Vis mer