Gearggusvuohta

Heahtediliin birgen eaktuda, ahte mis leat plánat dan ektui mo mii doaibmat heahtedilis, ja mii galgat hárjehallat plánaid vuođul. Buot aktevrrain, sihke guovddáš-, guovllu ja báikkálaš dásis, lea ovddasvástádus das.

Fylkkamánni lea ovddimusat čanus guovddáš- ja báikkálaš eiseválddiid gaskka ja sáhttá ovdamearkka dihte lágidit hárjehusaid, main Fylkkamánni ja eará stáhta orgánat hárjehallet gielddaid, ealáhusaktevrraid dahje organisašuvnnaid ektui. Dat dahkkojuvvo áinnas fylkkagearggusvuođaráđi olis, masa gullet mávssolaš almmolaš gearggusvuođaaktevrrat ja eaktodáhtolaš ja priváhta organisašuvnnat.

Fylkkamánni nubbi mávssolaš doaibma lea fuolahit, ahte servodatplánemis váldet vuhtii gearggusvuođa, ja ahte gielddain leat sierra plánat heahtediliid várás.

Fylkkamánni galgá buohtalastit guovllu atomagearggusvuođa ja bargat dan ovdii, ahte guovlluguovdasaš ja báikkálaš etáhtat ráhkadit plánaid dan ektui, mo doaibmat atomabárttis. Dan ektui lea Stáhta suonjargeahčču fágaetáhta.