Bázahusat ja ođđasit ávkkástallan

Bázahusaid ja ođđasit ávkkástallama suorgi fátmmasta bázahusaid čoaggima, vuostáiváldima, vurkema, gieđahallama, ávkin geavaheami ja earálágan meannudeami. Dan olis sáhttet luoitit birrasii dálkkádatgássaid, lossametállaid ja eará birasmirkkuid.

Váralaš bázahusaid ii sáhte gieđahallat ovttas dábálaš bázahusaiguin. Váralaš bázahusain leat dearvvašvuhtii ja birrasii váralaš kemikálat, mat sáhttet nuoskkidit ja vahágahttit olbmuid ja elliid. 

Fylkkamánni lea nuoskkidaneiseváldi eanaš bázahusrusttegiid ektui, ja sáhttá addit lobi fitnodagaide, mat nuoskkidit. Dakkár doaimmat sáhttet leat bázahusaid vuostáiváldin-, sirren- ja gieđahallanguovddážat, biilaráđuid čoagginsajit, deponiijat, kompostarusttegat ja boaldinrusttegat. Go Fylkkamánni mieđiha lobiid, de fitnodat fertejit muhtin dáhpáhusain johttáhit doaimmaid, maiguin geahpedit unohisvuođaid earáide. Fylkkamánni galgá maid viežžat hámmaniid bázahusplánaid ja gozihit daid.

Fylkkamánni goziha bázahusrusttegiid ja sihkkarastá dan bokte, ahte lobiid addima eavttut ollašuvvet. Goziheami vuođđun lea nuoskkidanláhka, bázahusláhkaásahusat, siskkáldas goziheami láhkaásahus ja mieđihuvvon lobit.

Vis mer