(NY DATO) Samarbeid og medbestemmelse med fokus på tillitsreform, bærekraft og livslang læring

Dato:
31. januar 2023 10:30 - 1. februar 2023 14:30
Stad:
SAS Radisson Blu Royal Garden, Trondheim
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Regional arbeidsgruppe for samarbeidskompetanse og medbestemmelse
Målgruppe:
Tillitsvalte og leiarar ved statlege verksemder i Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Nordland
Påmeldingsfrist:
14. desember 2022 23:59

Velkommen til regional konferanse rett over sommaren! Vi viser til tidlegare konferansar, og vil med dette invitere til ny regional konferanse om samarbeidskompetanse og medbestemmelse i Trondheim for statlege verksemder i Midt-Norge.

Publisert 02.06.2022

Stad: SAS Radisson Blu Royal Garden, Trondheim

Tid: 31. januar - 1. februar 2023. Konferansen startar kl. 10.30 første dag og vert avslutta kl. 14.30 andre dag.

Påmeldingsfrist: 14. desember 23:59

Program: kommer

Økonomi: Konferansen er gratis*, kostnaden vert dekt av tilskudd frå kompetansemidler avsatt i Hovedtariffavtalen for staten 2020-2022.

*Reise og opphold vert dekt etter samla refusjonskrav frå kvar verksemd i etterkant. Tidsramma for konferansen er slik at det skal vere mulig å starte reisen same dag som konferansen startar og returner same dag som den slutter. Av budsjettmessige grunner ber vi om at deltakarane tek omsyn til det. Vi dekker reise på rimelegaste måte (offentleg transportmidler /privatbil dersom fleire køyrer saman) samt opphald og ei overnatting. Ekstra overnatting og køyring med fleire bilar enn nødvendig må verksemda dekke sjølv.

Antall: Vi har satt eit tak på 200 deltakarar. Vi inviterer inntil åtte personar frå kvar verksemd (fem tillitsvalte (en frå hver hovedsammenslutning) og tre arbeidsgivarrepresentantar), det er opna for at dei største verksemdene/etatane kan delta med fleire deltakarar slik som tidlegare år.

Vi oppfordrar til at ein av tillitsvaltstrepresentantane er frå vernetenesta.

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 14.12.2022  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på e-post til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 84 65 / 71 25 85 11.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Påmelding

Deltaking
Overnatting
Middag/lunsj
Dato:
31. januar 2023 10:30 - 1. februar 2023 14:30
Stad:
SAS Radisson Blu Royal Garden, Trondheim
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Regional arbeidsgruppe for samarbeidskompetanse og medbestemmelse
Målgruppe:
Tillitsvalte og leiarar ved statlege verksemder i Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Nordland
Påmeldingsfrist:
14. desember 2022 23:59

Kontaktpersonar