Beredskapsdagen

Beredskapsdagen er en årlig regional konferanse med tema samfunnssikkerhet og beredskap.

Konferansen ble første gang gjennomført i 2014. I årene 2020-2021 ble konferansen ikke gjennomført på grunn av Korona-pandemien.

Beredskapsdagen er et samarbeid mellom Statsforvalteren, KS, NHO og USN.
Disse er arrangører og utgjør Styringsgruppa for konferansen.

Programkomitéen settes sammen hvert år ut fra valgt(e) tema.
For 2024 er temaet for konferansen Ekstremvær, med et fokus på forebygging.

Program og teasere for tidligere års konferanser finner du i feltet til høyre.
Årets teaaser og program legges samme sted straks disse er klare.