Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klima- og miljøministeren åpner Vikerfjell naturreservat

Fylkesmannen i Buskerud ønsker skogeiere, hytteeiere og andre velkommen til offisiell åpning av Vikerfjell naturreservat 16. august 2017. Programmet for åpningsarrangementet finner du til høyre/nederst på denne siden. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.07.2017

Vi har lagt opp til et variert program like utenfor reservatgrensa, men med god utsikt inn i reservatet. Klima og miljøminister Vidar Helgesen vil delta, sammen med representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Ringerike kommune m.fl. Lokale krefter bidrar med kulturinnslag, og det blir enkel servering av lokal mat og drikke. Etter samlingen ved Killingtjern blir det mulighet for skogstur på Elsrudkollen sammen med biolog. Arrangementet er ved Fylkesmannen i Buskerud i samarbeid med Viken Skog, Statens Naturoppsyn og skogeiere i området.

Hvorfor bør vi feire?
Vernet av Vikerfjell er viktig for å ta vare på det biologiske mangfoldet i skog både i regional og nasjonal sammenheng. Med sine 80 000 dekar er dette blant de største skogreservatene i landet. Hele reservatet er et resultat av arbeidet med frivillig vern av skog. Vernet av Vikerfjell ble vedtatt i juni 2016 etter en omfattende jobb der miljøvernmyndighetene, skogeierne og deres organisasjoner og andre medspillere la ned mye arbeid. Området er et godt eksempel på at frivillig vern fungerer som arbeidsform. Størst naturverdi har Vikerfjell som storområde med gammel barskog. Vernet er viktig for å bevare biologiske ressurser, og det er i tillegg viktig for å sikre gode naturopplevelser for framtida. For mange er dette det nærmeste fjellområdet, og det blir brukt aktivt både av lokalbefolkning og tilreisende.

Mer om opplegget
Åpningen skal være like utenfor reservatet, ved Killingtjern med god utsikt inn mot selve Vikerfjell. Bruk parkeringsplassen i krysset mellom Skarrudseterveien og Killingseterveien. Det er 400 – 500 meter å gå herfra til arrangementsplassen. Programmet vil foregå ute. Etter åpningen kan de som ønsker det kan være med på en tur til Elsrudkollen. Vi kjører til Blåbærhaugene og går sammen gjennom områder med viktige, registrerte naturverdier til Elsrudkollen. Biolog Erlend Rolstad vil orientere om biologisk mangfold og verneverdier.

Arrangementet er åpent for alle. Invitasjonen blir sendt til grunneierne og til et utvalg offentlige etater og organisasjoner og i tillegg vil media bli invitert.

På grunn av serveringen ønsker vi oversikt over hvor mange som kommer, send derfor en e-post til fmbuoth@fylkesmannen.no hvis du ikke har meldt deg på allerede. 

Tidsplan
11.00 – 11.15 Parkering og avgang til arrangementsplassen. Vi ber om at alle møter i god tid
før arrangementet starter.

11.30 – 13.00 Åpningsarrangement ved Killingtjern, detaljert program finner du til høyre/nederst på denne siden. 

13.00 – 14.30 Skogtur

Vi ønsker alle hjertelig velkomne til et trivelig arrangement!