BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw X-LIC-LOCATION:Europe/Warsaw BEGIN:STANDARD DTSTART:20191027T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20200329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Warsaw:20210414T120000 DTSTAMP:20210506T185749Z DTSTART;TZID=Europe/Warsaw:20210414T090000 LOCATION:Digital samling på Teams SEQUENCE:0 SUMMARY:Webinar: Gode bustadar for eldre er gode bustadar for alle UID:7791ea12-5b83-470a-b39a-da4e2cac2981 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Korleis kan kommunane og deira sam arbeidspartnarar bidra til fleire eigna bustadar for eldre?

Lenkje: https://www.statsforvalteren.no/vestland/kurs-og-konfer ansar/2021/04/webinar-gode-bustader-for-eldre-er-gode-bustadar-for-alle/< /a>
Arrangør: Husbanken Vest\, Statsforvaltare n i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:< /strong> leiarar og medarbeidarar i kommunane i Vestland og Rogaland
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Webinar: Gode bustadar for eldre er gode bustadar for alle TRIGGER:-P11DT5H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR