Nytt tilskot skal styrke måltidsopplevinga for eldre

Frå 1. oktober kan kommunar søke om tilskot til lokalkjøken i sjukeheimar og omsorgsbustader.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.09.2019

Opprettinga av eit tilskot til lokalt produksjonskjøkken er ein del av kvalitetsreforma for eldre -  Leve heile livet. Målet er å styrke måltidsopplevinga og det ernæringsmessige tilbodet ved sjukeheimar og heildøgns omsorgsbustader.

Tilsegnsramma for 2019 er 12,5 millionar kroner, og skal gå til etablering eller gjenetablering av lokale kjøkenløysingar med produksjonskjøken i eksisterande sjukeheimar og omsorgsbustader. Tilskotet blir målt etter talet på brukarar av kjøkenet med heildøgns tenestetilbod. Tilskotet blir gitt so mein del av investeringstilskotet under post 63 rehabilitering.

For å skape nærskap mellom matlaging og bebuarane er det ønskeleg at kjøkenløysinga blir utforma slik at produksjonen av mat går føre seg i ei løysing med minst ein open vegg ut mot fellesareal eller spiseplass.

Auka i ramma til investeringstilskotet og nytt tilskot til lokalkjøkken blei vedtatt i revidert nasjonalbudsjett i Stortinget 21. juni 2019.

Les meir om tilskotet på nettsida til Husbanken. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.